Infinity DEV je osnovan 2020. godine sa ciljem - implementacije novih software na IT tržištu. Trenutno radimo na 2 projekta. Od kojih CRM sistem RentIS bi se trebao pojaviti na tržištu u drugoj polovini 2022. godine. Dok BeeKeeper - IoT u saradnji sa Gold Electric-om će biti predstavljen krajem 2022. godine.
Pored toga radimo i PWA (progresivne web aplikacije) prema korisničkim zahtjevima, kao i same web stranice.